اقامه‌ کنندۀ بزرگ ترین نماز جمعۀ بحرین دستگیر شد

اقامه‌ کنندۀ بزرگ ترین نماز جمعۀ بحرین دستگیر شد
يکشنبه 27 تير 1395 - 21:58

دستگاه امنیتی رژیم بحرین "شیخ محمد صنقور" را دستگیر کرد.

به گزارش پایگاه خبری شبکۀ العالم، دستگاه امنیتی بحرین علامه شیخ محمد صنقور را که به دلیل برگزاری نماز جمعه برای بازجویی احضار شده بود، دستگیر کردند.

پروندۀ او فردا به دادستانی کل بحرین ارائه خواهد شد.

220

پربیننده ترین خبرها