تبرئۀ عربستان از هرگونه نقشی در حملات یازده سپتامبر

تبرئۀ عربستان از هرگونه نقشی در حملات یازده سپتامبر
سه شنبه 29 تير 1395 - 17:48

پس از تبرئۀ عربستان از هرگونه نقشی در حملات یازده سپتامبر ... اوباما حواسش به نقش عربستان در حملات یازده سپتامبر نبود!

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها