ساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی

ساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی
شنبه 2 مرداد 1395 - 19:27

العالم - توماس دامبو "Thomas Dambo" هنرمند اتریشی هر روز در شهر کپنهاگ می گردد، ضایعات چوب و برخی مواد بازیافتی را جمع آوری می کند تا از آن ها مجسمه های بزرگ و خارق العاده بسازد؛ ابتکاراتی که قابل توجه شهروندانش قرار گرفته است.

201

تصاویر بیشتر

ساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتیساخت مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی
دسته بندی ها :

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها