اعلام همبستگی جهانی با آیت الله عیسی قاسم

اعلام همبستگی جهانی با آیت الله عیسی قاسم
جمعه 8 مرداد 1395 - 22:26

اقدام حکومت بحرین در سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین، و استمرار سرکوب شیعیان این کشور، با واکنش های اعتراضی در کشورهای مختلف جهان مواجه شد.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، مخالفان حکومت آل خلیفه در لندن با برپایی تظاهرات، همبستگی خود را با شیعیان بحرین اعلام کردند. در برلین آلمان نیز شماری از مردم علیه حکومت آل خلیفه و سرکوب شخصیت های دینی و سیاسی تظاهرات کردند. 
مردم  شهرهای "قم" و "مشهد" مقدس نیز با برگزاری راهپیمایی، همبستگی خود را با شیعیان بحرین و آیت الله عیسی قاسم اعلام کردند. 
تظاهرات مشابهی در کشورهای لبنان، سوریه، استرالیا، فرانسه، پاکستان و سوئد نیز برگزار شد و شرکت کنندگان دراین تظاهرات اقدامات آل خلیفه را علیه شیعیان، به ویژه سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم، محکوم کردند.
حکومت آل خلیفه در سایه استمرار سرکوب شیعیان بحرین و پس از لغو تابعیت آیت الله عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان این کشور، وی را به اتهام های واهی پولشویی به صورت غیابی محاکمه کرد
206-211-220

پربیننده ترین خبرها