تصمیم دولت کویت:

سهم پوشک سالمندان به علت کسربودجه قطع شد!

سهم پوشک سالمندان به علت کسربودجه قطع شد!
يکشنبه 24 مرداد 1395 - 22:21

العالم - دولت کویت اعطای رایگان پوشک به خانه های سالمندان را به علت کسری بودجه خود قطع کرد .

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه الرأی چاپ کویت امروز یکشنبه نوشت: دولت سیاست ریاضت اقتصادی را درپیش گرفته است و " هند الصبیح " وزیر کار و امور اجتماعی در راستای همین سیاست و برای کاهش هزینه های دولتی دستور داده است که اعطای پوشک به خانه های سالمندان قطع شود.
الصبیح اعلام کرد:سالمندان نمی توانند هم پوشک رایگان از دولت دریافت کنند و هم از مزایا و کمک های رایگان دیگر برخوردار باشند.
روزنامه الرأی نوشت : پوشکی که به خانه های سالمندان داده می شود، هزینه های هنگفتی به دولت تحمیل می کند و این پوشک در بازار فروخته می شود و به دست سالمندان نمی رسد.
الرأی افزود: با بودجۀ یک سال خانه های سالمندان که وزارت کار و امور اجتماعی به این مراکز می دهد، می توان یک منطقۀ تفریحی ویژۀ سالمندان در پیشرفته ترین کشور اروپائی خرید.
وزارت کار و امور اجتماعی کویت همچنین بودجه ای را که به زنان دارای فرزندان معلول اختصاص داده بود ، قطع کرده است.
کویت از 2 سال پیش تاکنون به علت کاهش قیمت نفت با کسری بودجه مواجه است و با این حال  بودجه نظامی و تسلیحاتی خود را افزایش داده است.

214-9

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها