گزارش محرمانه: سهل انگاری شدید و نظارت ضعیف منجر به وقوع فاجعۀ سقوط جر ثقیل در مکه شد.

گزارش محرمانه: سهل انگاری شدید و نظارت ضعیف منجر به وقوع فاجعۀ سقوط جر ثقیل در مکه شد.
چهارشنبه 3 شهريور 1395 - 20:25

گزارش محرمانه: سهل انگاری شدید و نظارت ضعیف منجر به وقوع فاجعۀ سقوط جر ثقیل در مکه شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها