پیشنهادهای مقتدا صدر به بسیج مردمی عراق

پیشنهادهای مقتدا صدر به بسیج مردمی عراق
دوشنبه 8 آذر 1395 - 20:20

رهبر جریان صدر پیشنهادها و راهکارهایی در مورد ادغام بسیج مردمی عراق به نیروهای امنیتی ارائه کرد.

العالم عراق

مقتدا صدر در بیانیه ای ضمن ارائۀ حدود 40 راهکار که از نظر وی باید در عملکرد بسیج مردمی مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: «برای رعایت مصالح ملی پیشنهادهایی ارائه می کنم که رعایت آن در مسألۀ ادغام بسیج مردمی در نیروهای امنیتی رسمی ضروری است. مصلحت می بینم این پیشنهادها مخصوصا حالا که تصمیم ادغام این نیروها در پارلمان به تصویب رسیده است، مد نظر قرار گیرد تا بتوانیم از این طریق، بر همۀ مشکلات فرقه ای، سیاسی و امنیتی فائق آییم».

وی که  تأکید کرد هرکسی که گرایش های فرقه ای کینه توزانه داشته باشد و یا کسانی که در واگذاری دو سوم از خاک عراق به دشمن تروریست مشارکت کردند باید از این تشکیلات دور نگه داشته شوند.
رهبر جریان صدر عراق، پرهیز از به حاشیه راندن طرف های داخلی و جلوگیری از سیطرۀ طرف های خارجی برای به دست گرفتن زمام امور بسیج مردمی را خواستار شد؛ زیرا نام و اعتبار بسیج و مجاهدان قهرمانش امروز در بوتۀ آزمایش قرار گرفته است.

202
 

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها