مراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سه شنبه 9 آذر 1395 - 14:29

به مناسبت روز نیروی دریایی از دستاوردهای جدید نیروی دریایی راهبردی ارتش با حضور امیر عبدالرحیم موسوی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح و امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در ستاد نداجا رونمایی شد.

تصاویر بیشتر

مراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها