جنبش فتح فلسطین اوضاع داخلی خود را تثبیت کرد

جنبش فتح فلسطین اوضاع داخلی خود را تثبیت کرد
شنبه 13 آذر 1395 - 17:27

هفتمین کنفرانس جنبش فتح فلسطین اعضای کمیته مرکزی و شورای انقلابی این جنبش را برگزید.

العالمفلسطین اشغالی 

به گزارش گروه بین الملل شبکه العالم به نقل از خبرگزاری فلسطین 500 عضو این جنبش برای کسب 97 کرسی نهادهای "کمیته مرکزی و شورای انقلابی " با یکدیگر به رقابت پرداختند. 
کنفرانس با پیشنهاد محمود عباس رییس تشکیلات فلسطین جهت ابقای فاروق القدومی، سلیم الزعنون و ابو ماهر غنیم از سران موسس جنبش به عنوان اعضای افتخاری دائمی کمیته مرکزی موافقت کرد. 
اعضای کمیته مرکزی به عنوان بدنه اصلی جنبش 17 نفر هستند که 64 نفر برای کسب آن به رقابت پرداختند.
همچنین، از مجموع 436 عضو کنفرانس نیز 80 نفر برای شورای انقلابی انتخاب شدند که به مثابه پارلمان فتح می باشد. 
کنفرانس قبلی جنبش سال 2009 با شرکت 2500 عضو برگزار شده بود اما تعداد اعضای کنفرانس فعلی 1400 نفر می باشد. 

206-9 

پربیننده ترین خبرها