جشن بزرگداشت روز معلول

جشن بزرگداشت روز معلول
شنبه 13 آذر 1395 - 17:51

جشن بزرگداشت روز معلول در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان تهران برگزار شد

تصاویر بیشتر

جشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلولجشن بزرگداشت روز معلول
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها