فیلم: روش بازیافت غذاهای تلف شده چگونه است؟

دوشنبه 15 آذر 1395 - 11:25

غذاهای تلف شده تاثیر خیلی زیادی بر تغییرات آب و هوایی دارند چون بیشترشان از گورستان زباله ها سر در می آورند و همونجاست که می پوسند و گاز متان را در محیط آزاد می کنند.

تصاویر بیشتر

فیلم: روش بازیافت غذاهای تلف شده چگونه است؟
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها