مسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیا

مسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیا
دوشنبه 15 آذر 1395 - 17:08

در نخستین روز از مسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیا تهران در رشته تفنگ بادی پسران نوجوانان امیرحسین ذوالفقاریان با راهیابی به فینال صاحب مدال طلا شد و نخستین مدال ایران در این مسابقات را به نام خود ثبت کرد.

تصاویر بیشتر

مسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیامسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیا
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها