مانور سراسری مقابله با زلزله

مانور سراسری مقابله با زلزله
دوشنبه 15 آذر 1395 - 17:46

هجدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی صبح امروز در مدرسه دخترانه ایوب آزاد برگزار شد.

تصاویر بیشتر

مانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزلهمانور سراسری مقابله با زلزله
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها