صلیب سرخ جهانی روسیه را خشمگین کرد

صلیب سرخ جهانی روسیه را خشمگین کرد
سه شنبه 16 آذر 1395 - 10:45

وزارت دفاع روسیه، مواضع کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در قبال کشته شدن دو پزشک زن روسی به دست عناصر مسلح تروریست در حلب را «وقیحانه» دانست.

العالم روسیه

«ایگور کناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه، روز سه شنبه، از اظهار نظر کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در قبال کشته شدن دو پزشک زنِ روس در حلب به دست عناصر مسلح تروریست به شدت انتقاد کرد.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ، در واکنش به این جنایت، آن را «فقط نشان دهندۀ ناتوانی همۀ طرف های درگیری در حلب از پایبندی به مسئولیت ها و ضرورت محترم شمردن پزشکان و بیماران و بیمارستان ها» دانست.

کناشنکوف، تصریح کرد: این اتفاق، نه تنها به مثابۀ نقض حقوق بشر است، بلکه جنایتی بسیار خطرناک به شمار می آید.

وی افزود: وقتی چنین جنایت هایی اتفاق می افتد، متوجه می شوید که با چه کسانی روبرو هستید، در چنین موقعیتی، آن گونه که در بیانیه کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ آمده است، حرف از نقض قوانین بین المللی از سوی طرف های درگیری نیست، بلکه صحبت از جنایتِ قتلی عمدی است که برای ارتکاب آن، از پیش برنامه ریزی شده و با خونسردی توسط عناصر مسلح اجرا شده است.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه در ادامه خاطر نشان کرد: در این میان، یک اتفاق پیش بینی نشده، جان ده ها تن از کودکان و مادران سوری در مناطق آزاد شدۀ شرق حلب را نجات داد. اتوبوس این افراد، در رسیدن به بیمارستان، دچار تأخیر شده بود و گرنه همۀ آنان نیز کشته شده بودند.

کناشنکوف سپس به سفر «پیتر ماوریر» رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ به مسکو در اواخر ماه جاری اشاره کرد و با تاکید بر این که ماوریر در این دیدار با کمک هایی که روسیه به شهروندان حلب می رساند، آشنا شد، افزود: انتظار داشتیم که کمیته بین المللی صلیب سرخ، حداقل فعالیت ها پزشکان ما را در حلب، محترم بشمارد و اقدامات گروه های مسلح را محکوم کنند. اما در عوض، اظهاراتی وقیحانه از سوی کمیته شنیدیم که به هیچ وجه با جایگاه والایی که این کمیته دارد، هم سطح و همراه نیست، این اظهارات، اگر بخواهد نشانۀ چیزی باشد، نشانۀ بی تفاوتی کمیته بین المللی صلیب سرخ به کشته شدن دو پزشکِ زن روس، در حلب است.

205

پربیننده ترین خبرها