تصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتش

تصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتش
سه شنبه 16 آذر 1395 - 11:52

ناو ۳۳ هزار تنی خارگ پس از ۲ سال تلاش متخصصان نیروی دریایی ارتش و بدون کمک کشور سازنده، تعمیر اساسی شد و احتمالا در اولین ماموریت خود راهی یک ماموریت اروپایی خواهد شد.

تصاویر بیشتر

تصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتشتصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتشتصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتشتصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتشتصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتشتصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتشتصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتشتصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتشتصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتشتصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتشتصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتشتصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتشتصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتشتصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتشتصاویر| ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتش
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها