تصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولان

تصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولان
سه شنبه 16 آذر 1395 - 12:18

نشست مشترک سفرای 20کشور و نمایندگان یونیسف، یونسکو، اکو و سازمان ملل به منظور اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولان در سراسر دنیا شامگاه دوشنبه در باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار شد.

تصاویر بیشتر

تصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولانتصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولانتصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولانتصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولانتصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولانتصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولانتصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولانتصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولانتصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولانتصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولانتصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولانتصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولانتصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولانتصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولانتصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولانتصاویر| نشست اشاعه فرهنگ صحیح نگرش به معلولان
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها