جشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروز

جشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروز
چهارشنبه 17 آذر 1395 - 17:52

جشن هفته معلول به مناسبت هفته معلولان صبح هفدهم آذر در مدرسه ناشنوایان نیمروز ، قدیمی ترین مدرسه ناشنوایان دولتی تهران برگزار شد.

تصاویر بیشتر

جشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروزجشن هفته معلولان در مدرسه ناشنوایان نیمروز
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها