آتش سوزی در نخلستانهای کرمان

آتش سوزی در نخلستانهای کرمان
چهارشنبه 17 آذر 1395 - 18:04

حریق در نخلستان آبگرم گریچ واقع در مناطق کوهستانی شهرستان ریگان در استان کرمان 30 هزار اصله درخت خرما را به آتش کشید.شهرستان ریگان با 90 هزار نفر جمعیت در 285 کیلومتری شرق کرمان قرار دارد.

تصاویر بیشتر

آتش سوزی در نخلستانهای کرمانآتش سوزی در نخلستانهای کرمانآتش سوزی در نخلستانهای کرمانآتش سوزی در نخلستانهای کرمانآتش سوزی در نخلستانهای کرمانآتش سوزی در نخلستانهای کرمانآتش سوزی در نخلستانهای کرمانآتش سوزی در نخلستانهای کرمانآتش سوزی در نخلستانهای کرمانآتش سوزی در نخلستانهای کرمانآتش سوزی در نخلستانهای کرمانآتش سوزی در نخلستانهای کرمانآتش سوزی در نخلستانهای کرمانآتش سوزی در نخلستانهای کرمانآتش سوزی در نخلستانهای کرمانآتش سوزی در نخلستانهای کرمانآتش سوزی در نخلستانهای کرمان
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها