گزارش خبرگزاری روسی از"مصرِ" ایران

گزارش خبرگزاری روسی از
چهارشنبه 17 آذر 1395 - 18:23

شاید هرکس باشنیدن نام کویر مصر به یاد صحراهای افریقا و اهرام ثلاثه بیافتد اما در دل ایران و در نزدیکی اصفهان روستایی هست به همین نام که صحرای شنی و ماسه های روان آن او را به یک جاذبه گردشگری تبدیل کرده است.

تصاویر بیشتر

گزارش خبرگزاری روسی ازگزارش خبرگزاری روسی ازگزارش خبرگزاری روسی ازگزارش خبرگزاری روسی ازگزارش خبرگزاری روسی ازگزارش خبرگزاری روسی ازگزارش خبرگزاری روسی ازگزارش خبرگزاری روسی از
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها