19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی

19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 - 16:10

حضرت آیت الله امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رای خود را به صندوق می اندازند. 19آذر 1361- انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور برگزار شد.

تصاویر بیشتر

19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی19 آذر 1361- انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها