مرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکس

مرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکس
شنبه 20 آذر 1395 - 12:57

در بغداد مرکزی برای نگهداری فرزندان شهدای جنگ با داعش، ایجاد شده است.

تصاویر بیشتر

مرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکسمرکز نگهداری فرزندان شهدا در بغداد +عکس
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها