آغاز کار دولت جدید کویت

آغاز کار دولت جدید کویت
شنبه 20 آذر 1395 - 15:00

امیر کویت فرمان تشکیل دولت جدید به نخست‌وزیری شیخ «جابر المبارک» را صادر کرد و اعضای دولت امروز در برابر وی سوگند یاد خواهند کرد.

العالم - کویت
«صباح احمد جابر الصباح» امیر کویت امروز (شنبه) دستور تشکیل دولت جدید را صادر کرد.
هفته گذشته امیر کویت پس از انتخابات جدید پارلمانی استعفای دولت قبل را پذیرفت و نخست‌وزیر را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد.
ترکیب کابینه جدید کویت:

شیخ جابر المبارک الحمد الصباح نخست وزیر
شیخ صباح الخالد معاون اول نخست وزیر و وزیر خارجه
شیخ محمد الخالد معاون نخست وزیر و وزیر کشور
شیخ خالد الجراح معاون نخست وزیر و وزیر دفاع
أنس الصالح معاون نخست وزیر و وزیر دارایی
شیخ سلمان الحمود وزیر اطلاع رسانی
شیخ محمد العبدالله الصباح وزیر مشاور در امور دولت و امور برنامه ریزی
احمد الجسار وزیر برق
هند الصبیح وزیر امور اجتماعی، کار و توسعه
یاسر أبل وزیر مشاور در امور مسکن
عصام عبدالمحسن المرزوق وزیر نفت
خالد ناصر الروضان وزیر تجارت و صنایع و وزیر مشاور در امور جوانان
محمد فارس وزیر پرورش و آموزش عالی
فالح العزب وزیر دادگستری و وزیر اوقاف و امور اسلامی
جمال الحربی وزیر بهداشت
محمد الجبری وزیر مشاور در امور مجلس امت (پارلمان).

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها