نشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویر

نشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویر
سه شنبه 5 بهمن 1395 - 11:40

دکتر صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست مشترک مدیران مسئول رسانه ها و خبرگزاری های کشور در مشهد با موضوع مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام شرکت کرد.

تصاویر بیشتر

نشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویرنشست خبری با محوریت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها