تظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویر

تظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویر
سه شنبه 12 بهمن 1395 - 11:35

شمار زیادی ازشهروندان انگلیسی و معترض به احکام ضد مهاجرتی ترامپ، شامگاه دوشنبه با سردادن شعار «ترزا می، خجالت خجالت» در برابر دفتر نخست وزیری انگلیس ( داونینگ استریت) تجمع کردند. معترضان می گفتند ما اینجا جمع شدیم تا به احکام نژادپرستانه رییس جمهور آمریکا اعتراض کنیم. او از جنس مردم نیست.

تصاویر بیشتر

تظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویرتظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویرتظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویرتظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویرتظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویرتظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویرتظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویرتظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویرتظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویرتظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویرتظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویرتظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویرتظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویرتظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویرتظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویرتظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها