همدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎ | تصاویر

همدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎ | تصاویر
سه شنبه 12 بهمن 1395 - 12:00

مردم و مقامات دولتی کانادا، با برگزاری تجمع و روشن کردن شمع، با خانواده های قربانیان حمله روز گذشته به مسجدی در کبک ابراز همدردی کردند.

تصاویر بیشتر

همدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎ | تصاویرهمدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎ | تصاویرهمدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎ | تصاویرهمدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎ | تصاویرهمدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎ | تصاویرهمدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎ | تصاویرهمدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎ | تصاویرهمدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎ | تصاویرهمدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎ | تصاویرهمدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎ | تصاویرهمدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎ | تصاویرهمدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎ | تصاویرهمدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎ | تصاویر
دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها