حمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکس

حمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکس
چهارشنبه 11 اسفند 1395 - 11:23

دهم اسفند ماه سال ۱۳۶۶ حمله موشکی رژیم بعث عراق به تهران آغاز شد.

تصاویر بیشتر

حمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکسحمله موشکی رژیم بعث به تهران، در ۲۹ سال قبل +عکس
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها