جنگ آرد در یونان!

جنگ آرد در یونان!
چهارشنبه 11 اسفند 1395 - 15:19

جوانان یونانی در شهر ساحلی گالاکسیدی برای ساعاتی به دوران کودکی خود برگشتند و با پودرهای رنگی به یکدیگر حمله کردند. قدمت این مراسم سنتی به بیش از یک قرن پیش برمی گردد.

تصاویر بیشتر

جنگ آرد در یونان!جنگ آرد در یونان!جنگ آرد در یونان!جنگ آرد در یونان!جنگ آرد در یونان!جنگ آرد در یونان!جنگ آرد در یونان!جنگ آرد در یونان!جنگ آرد در یونان!جنگ آرد در یونان!جنگ آرد در یونان!جنگ آرد در یونان!جنگ آرد در یونان!جنگ آرد در یونان!جنگ آرد در یونان!جنگ آرد در یونان!
دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها