تصادف و ترافیک شدید در محور مشهد به تربت حیدریه | تصاویر

تصادف و ترافیک شدید در محور مشهد به تربت حیدریه | تصاویر
جمعه 4 فروردين 1396 - 16:00

وقوع تصادف شدید در محور مشهد به تربت حیدریه موجب ترافیک سنگین شده است. هنوز از تلفات احتمالی این سانحه اطلاع دقیقی در دست نیست.

تصاویر بیشتر

تصادف و ترافیک شدید در محور مشهد به تربت حیدریه | تصاویرتصادف و ترافیک شدید در محور مشهد به تربت حیدریه | تصاویرتصادف و ترافیک شدید در محور مشهد به تربت حیدریه | تصاویرتصادف و ترافیک شدید در محور مشهد به تربت حیدریه | تصاویرتصادف و ترافیک شدید در محور مشهد به تربت حیدریه | تصاویرتصادف و ترافیک شدید در محور مشهد به تربت حیدریه | تصاویرتصادف و ترافیک شدید در محور مشهد به تربت حیدریه | تصاویرتصادف و ترافیک شدید در محور مشهد به تربت حیدریه | تصاویرتصادف و ترافیک شدید در محور مشهد به تربت حیدریه | تصاویرتصادف و ترافیک شدید در محور مشهد به تربت حیدریه | تصاویرتصادف و ترافیک شدید در محور مشهد به تربت حیدریه | تصاویرتصادف و ترافیک شدید در محور مشهد به تربت حیدریه | تصاویرتصادف و ترافیک شدید در محور مشهد به تربت حیدریه | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها