پنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویر

پنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویر
جمعه 4 فروردين 1396 - 16:32

پنجمین روز ثبت نام از داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر از صبح جمعه چهارم فروردین در ستاد انتخابات تهران آغاز شد.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران از ثبت نام قطعی هزار و 191 داوطلب در انتخابات شورای شهر تهران تا پایان روز گذشته خبر داد.

 

تصاویر بیشتر

پنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرپنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها