کوه اتنا؛ فعال ترین آتشفشان اروپا‎

کوه اتنا؛ فعال ترین آتشفشان اروپا‎
يکشنبه 6 فروردين 1396 - 13:43

کوه اتنا که در جزیره سیسیل ایتالیا واقع شده نه تنها فعال ترین آتشفشان اروپا بلکه یکی از فعال ترین آتشفشان های جهان محسوب می شود که سابقه فوران گدازه های مذاب از آن به ۳۵۰۰ سال پیش برمی گردد.

تصاویر بیشتر

کوه اتنا؛ فعال ترین آتشفشان اروپا‎کوه اتنا؛ فعال ترین آتشفشان اروپا‎کوه اتنا؛ فعال ترین آتشفشان اروپا‎کوه اتنا؛ فعال ترین آتشفشان اروپا‎کوه اتنا؛ فعال ترین آتشفشان اروپا‎کوه اتنا؛ فعال ترین آتشفشان اروپا‎کوه اتنا؛ فعال ترین آتشفشان اروپا‎کوه اتنا؛ فعال ترین آتشفشان اروپا‎کوه اتنا؛ فعال ترین آتشفشان اروپا‎کوه اتنا؛ فعال ترین آتشفشان اروپا‎کوه اتنا؛ فعال ترین آتشفشان اروپا‎کوه اتنا؛ فعال ترین آتشفشان اروپا‎
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها