اجرای طرح جهانی ساعت زمین در تبریز‎ و زنجان

اجرای طرح جهانی ساعت زمین در تبریز‎ و زنجان
يکشنبه 6 فروردين 1396 - 14:56

رویداد ساعت زمین تبریز، شنبه شب درعمارت تاریخی میدان ساعت و ساختمان مرکزی شهرداری تبریز و چندین ساختمان مناطق شهرداری در ساعت 20 و 30 به مدت یک ساعت اجرا شد.

تصاویر بیشتر

اجرای طرح جهانی ساعت زمین در تبریز‎ و زنجاناجرای طرح جهانی ساعت زمین در تبریز‎ و زنجاناجرای طرح جهانی ساعت زمین در تبریز‎ و زنجاناجرای طرح جهانی ساعت زمین در تبریز‎ و زنجاناجرای طرح جهانی ساعت زمین در تبریز‎ و زنجاناجرای طرح جهانی ساعت زمین در تبریز‎ و زنجاناجرای طرح جهانی ساعت زمین در تبریز‎ و زنجاناجرای طرح جهانی ساعت زمین در تبریز‎ و زنجاناجرای طرح جهانی ساعت زمین در تبریز‎ و زنجاناجرای طرح جهانی ساعت زمین در تبریز‎ و زنجان
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها