8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر

8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396 - 17:36

8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل

تصاویر بیشتر

8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر8 کشته و 25 زخمی در حمله انتحاری کابل/ تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها