نمونه های نادر حیوانات زال

نمونه های نادر حیوانات زال
شنبه 16 ارديبهشت 1396 - 14:34

حیوانات زال یا سفید نمونه های نادری از گونه های خود هستند که به دلیل ناهنجاریهای ژنتیکی رنگ طبیعی آنها تغییر می کند.

تصاویر بیشتر

نمونه های نادر حیوانات زالنمونه های نادر حیوانات زالنمونه های نادر حیوانات زالنمونه های نادر حیوانات زالنمونه های نادر حیوانات زالنمونه های نادر حیوانات زالنمونه های نادر حیوانات زالنمونه های نادر حیوانات زالنمونه های نادر حیوانات زالنمونه های نادر حیوانات زالنمونه های نادر حیوانات زالنمونه های نادر حیوانات زال
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها