اسراییل مانع اصلی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای

اسراییل مانع اصلی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای
سه شنبه 19 ارديبهشت 1396 - 22:14

سفیر و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: رژیم اسرائیل با حمایت کورکورانه آمریکا اصلی ترین مانع ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه است و تنها راه فشار مستمر جامعه بین المللی برای پیوستن این رژیم به ان پی تی، انهدام سلاح های هسته ای و نظارت بر تاسیسات هسته ای آن است.

العالم - ایران - فلسطین اشغالی

رضا نجفی، سفیر و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای (ان پی تی) ضمن تاکید بر ضرورت امحای کامل سلاح های هسته ای و ایجاد مناطق عاری از اینگونه سلاح ها در جهان گفت: این موضوع بویژه در منطقه خاورمیانه که سلاح های هسته ای رژیم اسرائیل مایه نگرانی و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی بشمار می رود از اهمیتی خاص برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل و کنفرانس بازنگری ان پی تی در این زمینه، عدم اجرای این مصوبات و تحقق منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه را نتیجه مخالفت لجوجانه رژیم اسرائیل و حمایت کورکورانه دولت آمریکا از این رژیم دانست و تصریح کرد: در صورت ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای، رژیم اسرائیل چاره ای جز پیوستن به ان پی تی و انهدام سلاح های هسته ای خود نخواهد داشت و بدین ترتیب اصلی ترین ابزار خود برای باج خواهی، تجاوزگری، سرکوب گری و ادامه سیاست های توسعه طلبانه خود در منطقه را از دست خواهد داد.

نجفی  ضمن اشاره به شکست کنفرانس بازنگری انی پی تی در سال 2015 میلادی بدلیل عدم توافق درخصوص موضوع خاورمیانه در نتیجه حمایت آمریکا و دو کشور دیگر از رژیم اسرائیل، تنها راه ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در منطقه خاورمیانه را اعمال فشار جامعه بین المللی علیه این رژیم برای وادار ساختن آن به پیوستن سریع و بی قید و شرط به ان پی تی بعنوان عضو فاقد سلاح های هسته ای و قرار گرفتن همه تاسیسات هسته ای این رژیم تحت نظارت کامل پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی دانست.

وی همچنین ضمن اشاره به ابتکار اولیه و حمایت کشورمان از ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه افزود: عضویت جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مربوط به خلع سلاح و عدم اشاعه و همکاری مستمر کشورمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه برنامه صلح آمیز هسته ای نشان دهنده تعهد کامل جمهوری اسلامی ایران به موضوع خلع سلاح هسته ای و عدم اشاعه و همچنین تحقق منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه است.

نماینده دائم کشورمان از کنفرانس بازنگری ان پی تی خواست موضوع ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای را با اولویت مورد توجه قرار دهد و در زمینه اقدامات عینی برای اجرای سریع مصوبات قبلی در این زمینه توافق کند. 
نخستین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری ان پی تی که از هفته گذشته آغاز شده است تا روز جمعه این هفته به کار خود ادامه خواهد داد.

پربیننده ترین خبرها