راه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنی

راه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنی
چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396 - 13:21

یک شرکت حمل و نقل ریلی ژاپنی طرح اولیه قطارهای سوپر لوکسی را ارائه کرده که دارای دو واگن مخصوص تماشای مناظر اطراف است؛ ارزانترین بلیت این قطار 2850 دلار قیمت دارد.

تصاویر بیشتر

راه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنیراه‌اندازی قطار سوپر لوکس ژاپنی
دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها