حملۀ فلفلی پیرمرد به جوانان پرسر و صدا!

حملۀ فلفلی پیرمرد به جوانان پرسر و صدا!
چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396 - 15:17

فردی کهنسال در آلمان برای ساکت کردن جوانان پرسر و صدا گاز فلفل به سر و روی آنها ریخت.

العالم گوناگون

گروهی از جوانان در شهر درسدن آلمان به خانه یکی از دوستان خود رفتند که سر و صدای آنها پیرمرد همسایه را آزار داد و او با پاشیدن گاز فلفل به سر و روی جوانان چند نفرشان را راهی بیمارستان کرد.
پلیس درسدن امروز چهارشنبه اعلام کرد : پیرمرد 67 ساله  تعدادی دانش آموز را در یکی از خانه های جوانان با گاز فلفل مصدوم کرد که دو نفر از آنها به علت وخامت وضعیتشان در بیمارستان بستری شده اند.
جوانان مصدوم 14 تا 16 ساله هستند.
 پیرمرد یک چاقو هم همراه داشت که می خواست با این آلت قتاله نیز به جان جوانان بیفتد ولی به گاز فلفل بسنده کرد و سر و صدایشان را خواباند. 
پلیس پیرمرد چاقو به دست را بازداشت کرد و اعلام می کند که این پیرمرد دچار اختلالات روانی است و هنگام ریختن گاز فلفل به سر و روی جوانان بسیار مست بود.
214

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها