مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویر

مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویر
يکشنبه 24 ارديبهشت 1396 - 11:40

مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی، شنبه 23 اردیبهشت ماه در تالار وحدت برگزار شد.

تصاویر بیشتر

مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویرمراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها