زلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویر

زلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویر
يکشنبه 24 ارديبهشت 1396 - 12:05

زلزله 5/7 ریشتری در ساعت 22 و سی دقیقه دیشب در استان خراسان شمالی باعث خساراتی به ساختمان ها و قطع برق شد.

در بخش هایی از شهر بجنورد، وضعیت آنتن دهی تلفن همراه ضعیف شده است. مجروحین این زلزله به مراکز درمانی منتقل شدند. مردم به خاطر احتمال پس لرزه های احتمالی شب را در بیرون از ساختمان ها سپری کردند.

تصاویر بیشتر

زلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویرزلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی | تصاویر
دسته بندی ها :

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها