گفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویر

گفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویر
يکشنبه 24 ارديبهشت 1396 - 17:17

جمعی از چهره های سیاسی و رسانه ای اصولگرا صبح امروز یکشنبه با حضور در بازار تهران به تبلیغ چهره به چهره انتخاباتی پرداختند.

تصاویر بیشتر

گفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویرگفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویرگفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویرگفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویرگفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویرگفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویرگفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویرگفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویرگفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویرگفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویرگفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویرگفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویرگفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویرگفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویرگفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویرگفتگوی چهره به چهره انتخاباتی در بازار تهران | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها