درگیری مسلحانۀ تروریست ها بر سر "شام"

درگیری مسلحانۀ تروریست ها بر سر
دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 13:44

گروه مسلحِ "هیئة تحریر الشام" به سرکوب گروه های مسلحِ رقیب در سوریه ادامه داد.

العالمباخبرنگاران

به گزارش خبرنگار شبکه العالم از سوریه، عناصر تروریست "هیئة تحریر الشام" در درگیری با عناصر جنبش "احرار الشام" شماری از عناصر این گروه تروریستی را گروگان گرفتند و سلاح ها و مهماتِ این گروه را در یک کارگاه اسلحه سازی در شمال شهر سراقب در حومۀ شرقی ادلب، غنیمت گرفتند.

تروریست های "هیئة تحریر الشام" همچنین در روستاهای الاشعری و الافتریس در غوطۀ شرقی با عناصر گروه مسلح "جیش الاسلام" درگیر شدند.

هیئة تحریر الشام، سعی دارد با توسل به خشونت، دیگر گروه های مسلح را تحت سلطۀ خود درآورد، اما بسیاری از گروه های مسلح در سوریه، حاضر نشده اند به این گروه بپیوندند.

205

پربیننده ترین خبرها