مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویر

مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویر
سه شنبه 26 ارديبهشت 1396 - 09:52

رقابت‌های وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی که در سالن آزال کلاب باکو برگزار می شود امروز مجید عسگری به عنوان نخستین نماینده ایران در این رقابت‌ها در وزن 69 کیلوگرم روی تخته رفت.

در پایان رقابت‌های دسته 69 کیلوگرم، در مجموع دسته 69 کیلوگرم دانیار اسماعیلوف از ترکیه با رکورد 323 کیلوگرم در جایگاه نخست ایستاد، مجید عسگری با رکورد 316 کیلوگرم مدال نقره را بر گردن آویخت و دوستان یوکوبوف از ازبکستان با 314 کیلوگرم سوم شد و مدال برنز را گرفت.

تصاویر بیشتر

مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها