سفر حسن روحانی به ساری | تصاویر

سفر حسن روحانی به ساری | تصاویر
سه شنبه 26 ارديبهشت 1396 - 11:19

حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ادامه برنامه های تبلیغاتی خود، به استان مازندران سفر کرد.

تصاویر بیشتر

سفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویرسفر حسن روحانی به ساری | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها