امداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویر

امداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویر
سه شنبه 26 ارديبهشت 1396 - 12:12

باگذشت دو روز از زلزله ۵.۷ریشتری بجنورد درحالی که مردم زلزله زده روستاهای خراسان شمالی در انتظار نیروهای امدادرسانی هستند که تنها امدادگرانی که درمنطقه حضور داشتند و به زلزله زدگان کمک کردند، نیروهای بسیج بودند.

تصاویر بیشتر

امداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویرامداد رسانی جهادگران بسیجی در سایه غفلت مسئولین | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها