سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویر

سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویر
سه شنبه 26 ارديبهشت 1396 - 16:45

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در ادامه سفرای تبلیغی خود در میان میان مردم پرشور اصفهان که در میدان نقش جهان گرد هم آمده بودند، سخنرانی کرد.

تصاویر بیشتر

سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویرسفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به اصفهان | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها