درگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطین

درگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطین
چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 - 13:20

روز نکبت نامی است که فلسطینیان و حامیان آنان برای اشاره به سالگرد بیرون راندن صدها هزار فلسطینی و استقلال اسرائیل در سال ۱۳۲۷ استفاده کرده و در آن روز عزا می‌گیرند.

تصاویر زیر مربوط به تظاهرات فلسطینی‌ها در شصت و نهمین سالگرد روز نکبت است.

تصاویر بیشتر

درگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطیندرگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطیندرگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطیندرگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطیندرگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطیندرگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطیندرگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطیندرگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطیندرگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطیندرگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطیندرگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطیندرگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطیندرگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطیندرگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطیندرگیری در سالگرد روز نکبت در فلسطین
دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها