شرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویر

شرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویر
جمعه 29 ارديبهشت 1396 - 09:43

رهبر معظم انقلاب صبح امروز در حسینیه امام خمینی(ره) رای خود را برای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین انتخابات شهر و روستا به صندوق انداختند.

تصاویر بیشتر

شرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویرشرکت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در انتخابات | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها