انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویر

انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویر
جمعه 29 ارديبهشت 1396 - 12:15

رای‌گیری برای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای شهر و روستا از ساعت 8 صبح جمعه بیست و نهم اردیبهشت به صورت همزمان در سراسر کشور آغاز شد.

تصاویر بیشتر

انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویرانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در حسینیه ارشاد | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها