حضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویر

حضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویر
جمعه 29 ارديبهشت 1396 - 12:59

سید مصطفی آقا میرسلیم کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری صبح امروز جمعه با حضور در مسجد قبا رای خود را به صندوق انداخت. همچنین مصطفی هاشمی طبا کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نیز با حضور در مدرسه شهید قاسم زاده رای خود را به صندوق انداخت.

تصاویر بیشتر

حضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویرحضور سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا در انتخابات | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها