اعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویر

اعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویر
سه شنبه 23 خرداد 1396 - 13:06

صدها تن از اعضای حزب راست افراطی ای دی ال انگلیس، در مرکز شهر منچستر علیه عاملان حمله تروریستی اخیر در این شهر دست به تظاهرات زدند.

تصاویر بیشتر

اعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویراعتراض راست های افراطی انگلیس به حملات تروریستی | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها