درگیری در پارلمان مصر +ویدیو

چهارشنبه 24 خرداد 1396 - 09:43

چهارمین جلسه پارلمان مصر برای بررسی مساله جنجالی "جزایر تیران و صنافیر" به فحاشی و درگیری فیزیکی انجامید.

العالم آفریقا

جلسه روز سه شنبه پارلمان مصر برای بررسی مساله واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان سعودی به درگیری فیزیکی انجامید، و رئیس پارلمان جلسه را تعطیل و کمیسیون حقوقی را مکلف به بررسی این مساله کرد.
تعدادی از نمایندگان پارلمان با "سید الحسینی" رئیس انجمن جغرافیا درگیر شدند زیرا الحسینی گفته بود که بعضی از نمایندگان نقشه هائی ارائه می دهند و توضیحات اشتباه درباره نقشه ها بیان می کنند.
"خالد یوسف" نماینده پارلمان و کارگردان سینما در جلسۀ چهارم پارلمان نقشه هائی را برای اثبات تعلق داشتن جزایر تیران و صنافیر به خاک مصر ارائه کرده بود.
الحسینی در جلسه پارلمان به خالد یوسف گفته بود که" من هنوز نمی دانم تو نماینده ای یا کارگردان سینما؟!"
هنگامی که الحسینی این حرف را زد ، یکی از نمایندگان به نام احمد الطنطاوی یکی از میکروفون های صحن پارلمان را برداشت و روی زمین کوبید و شکست و فحاشی و درگیری فیزیکی آغاز شد.
مصر و عربستان آوریل 2016 توافقنامه تعیین مرزهای دریائی مشترک را امضاء کردند که با امضای این توافقنامه جزایر تیران و صنافیر به عربستان واگذار می شود.
دادگاه عالی اداری مصر روز 16 ژانویه 2017 توافقنامه را غیرقانونی دانست و حکم لغو آن را صادر کرد ولی دادگاهی در قاهره آوریل 2017 توافقنامه را قابل اجرا دانست. 

درگیری در پارلمان مصر

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

214

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها